Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

23 november 2020

Årets sista Qlik Sense release

Då var det dags att ta en titt på Qlik Sense November 2020 – årets femte och sista för i år.

Kopiera ark mellan appar

En mycket efterlängtad funtionalitet för alla utvecklare är möjligheten att nu kunna kopiera hela ark mellan olika applikationer oavsett om de är publicerade eller inte. Det här sparar tid för utvecklaren. En förutsättning är dock att samma information/fält/master items finns i de olika apparna.

Kopiera uttryck mellan objekt

En annan funktionalitet som sparar tid är funktionaliteten att kopiera uttryck mellan olika objekt inuti en app.

Förbättringar i Insight Advisor

Qlik introducerade K-means clustering i sin september-release. K-means clustering grupperar värden i ett spridningsdiagram mha olika färger i olika kluster. Nytt i denna release är att det optimala antalet kluster automatiskt beräknas. Antalet kluster kan även bestämmas utifrån en Kluster-slider.

Petal graf

Vidare introducerar Qlik förbättringar i hur Insight Advisor implementerar och visar alternativa visualiseringar på samma sätt som med chart-assistance. Denna förbättring gör det enklare för användare att besvara ad-hoc-frågor på ett enkelt sätt.

Nytt färgtema

I denna release presenterar Qlik ett nytt tema - Sense Horizon som ger oss utvecklare ännu ett färgschema att använda. Totalt finns det nu fyra fördefinierade teman.

Knapp med text Sense horizon

Färgschema

Bilder i Custom Tooltips/Beskrivningar

Tidigare i år introducerade Qlik möjligheten att lägga till ytterligare mått i beskrivningsrutan som dyker upp när användaren ’hoovrar’ över tex en stapel i ett diagram, sk Tool tips.

I denna release har man utökat funktionaliteten ytterligare så att det nu även är möjligt att lägga in bilder. Bilder från en url eller mediabibliotek kan läggas till och storleken kan anpassas utifrån fyra olika steg från small, medium och large till bildens ursprungliga storlek (max storlek 340px x 340px).

Bild på gränssnittet

Djupdyk i Qliks What’s new-film för ytterligare information.

What's New Qlik Data Analytics - November 2020

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.