Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2021

Qlik Sense för Windows - ny release

I Qlik Sense August 2021 presenteras i huvudsak förbättringar i existerande visualiseringar och 'Insight Advisor'.

Mörk baskarta

I kartobjektet går det nu att använda ett mörkt tema som alternativ för kartdiagram. Den mörka baskartan med neutrala färger ger innehållet fokus och ljusa skikt med information syns tydligt.

Statistik

Färg per mått

I ett kombinationsdiagram kan du konfigurera att varje mått ska ha en egen färginställning, antingen en enskild färg eller färg per uttryck. Användare kan även lägga till staplar på sekundär axel i ett kombinationsdiagram.

Statistik

Bilder i enkel tabell

Nu kan du lägga till URL-baserade bilder i enkla tabeller.

Statistik

Bild från URL i punktskikt

Nu kan du lägga till en bild i en punktskiktskarta från en URL. Du kan även lägga till bilder från Qlik Clouds mediebibliotek. Både PNG, JPEG och GIF-format samt bilder med transparent bakgrund stödjs.

Statistik

Insight Advisor

Insight Advisor kan nu analysera och värdera den ömsesidiga informationen mellan fälten. Detta ger ett mått på hur ett fält påverkar ett annat, vilket gör det möjligt för användaren att förstå hur vissa fält driver andra.

Statistik

Insight Advisor beräknar ömsesidiga beroenden genom att ordet 'dependencies' skrivs i sökrutan. Detta presenteras sedan i en tabell som kallas 'Mutual dependency between [targetfield] and selected items'. Läs mer här.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.