Välkommen till Qlear!

När du vill vara trygg med dina beslut!

Qlear hjälper er att få ut kunskap om er verksamhet till samtliga anställda. Vi tror på att kunskap når man genom att ha koll på sin data och mha av ett verktyg som alla förstår att använda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

Produkt

Qlear MySurvey®

MySurvey är en produkt som kombinerar enkät-skapande och automatisk analys. Man skapar en enkät genom att dra och släppa från ett bibliotek av frågor. Enkäten sparas och skickas ut till mottagare som svarar på frågorna. Svaren sparas och kan per automatik analyseras, ingen sammanställning av svaren behövs. Genom att upprepa samma enkätfrågor vid olika tidpunkter erhålls automatisk analys där också trender kan analyseras.

Exempel på användningsområden

  • HR/medarbetarenkäter – håll koll på dina medarbetare – arbetsmiljö
  • Kunder - feedback
  • Partners - feedback
  • Omsorgsenkäter

Boka demo