Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

13 december 2023

Uppföljning av Time Care - bemanningsplanering i Qlik Sense

Används personal så bra som möjligt? Kan man genom uppföljning av bemanningsplanering göra kostnadsbesparingar i verksamheten?

Med hjälp av Qlik Sense kan man knyta ihop Time Care med delar från andra system för en kraftfull analys/uppföljning av resurser och schemahantering samt bla följa upp:

  • Planerad och utförd tid från Time Care
  • Resurspass – nyttjande
  • Budget i timmar från ekonomisystem jämfört med utförd brukartid
  • Alla aktiviteter planerade i Time Care

Kontakta Roland Stålbrand för mer information: tel 0701-64 52 32 eller epost rsd@qlear.se

Statistik och grafer

Se video

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.