Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

Luleå kommun logotyp

26 maj 2021

Luleå kommun vill att många medarbetare vet mer - mha Qlear MyKPI !

Luleå kommun gjorde en upphandling under 2020 och valde Qlear AB som sin Qlik-konsult. Under vintern har Qlear installerat och sjösatt en Qlear-produkt, Qlear MyKPI, hos kommunen. MyKPI är en produkt framtagen av Qlears utvecklingsavdelning och som många Qlik-kunder har saknat. Produkten ser till att många mottagare nås av kontinuerligt uppdaterade nyckeltal och den kräver inte att mottagaren har Qlik-licenser.

Luleå är residensstad i Norrbottens län som till ytan utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Det bor 78 000 invånare i kommunen och är den 27:e största kommunen. QlikView® har man haft som sitt beslutsstöd under 10 år.

Luleå kommuns utmaningar: Luleå kommun har en mängd olika QlikView-applikationer till olika användare i kommunen. Många erhåller bra beslutsstödsinformation men det saknades en lösning att kunna ge alla medarbetare uppdaterad information om hur det går för kommunens verksamheter inom de viktigaste områdena. Detta bygger på en tro att många vill vara med och bidra i en organisation och därmed se till att uppnå bättre resultat. I ett första skede har nyckeltal om ekonomiskt utfall/budget, sjukfrånvaro samt frisknärvaro valts ut. Dessa är viktiga nyckeltal att beakta kontinuerligt. Den installation som gjorts är tänkt att växa vidare och successivt kompletteras med andra väsentliga uppföljningsområden.

Lösningen: Qlear MyKPI förses med data varje natt från några viktiga områden. Informationen hämtas per automatik från olika QlikView-applikationer (fungerar utmärkt även med Qlik Sense®) och presenteras på intranätet till många medarbetare i kommunen. Informationen är inte klickbar utan visar ett tillstånd på utvalda områden. Informationen kan uppdateras med en önskad frekvens och kan exempelvis ske flera gånger per timme om man så önskar.

Mer information om Qlear MyKPI kan du läsa här.

Luleå kommun dashboard

Kontakta gärna Qlear AB för mer information:

Roland Stålbrand (offentlig sektor)
rsd@qlear.se
0701-64 52 32

Kenneth Nörgaard (privat sektor)
knd@qlear.se
0701-64 52 31

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.