Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

Qlik-produkter

Användningsområden

Det finns många användningsområden och många olika roller i en organisation som använder och har stor nytta av ett bra beslutsstödsystem.  Nedan hittar ni några exempel.

CRM-uppföljning

CRM – Customer Relation Management. Ett säljsystem innehåller mycket intressant data och det är ofta svårt att få fram de analyser man efterfrågar i systemet. Här kommer verktyg som Qlik in i bilden, just för att skapa bra analyser till säljare, säljchefer och andra roller i organisationen.

Intressanta analyser är ”pipeline”-analys, förändring av pipeline månad för månad, uppföljning av säljprocessen dvs vilka delar i säljprocessen är gjord och vilka saknas etc. Bra analyser och en bra säljprocess ger snart ett bra säljprognosvärde.

Ekonomiuppföljning

Med Qlik som komplement till ert affärssystem eller ekonomisystem har analys, rapportering och avstämning aldrig varit enklare. Som användare ställer du själv de frågor du vill ha svar på, får en överblick av nuläget samt möjlighet att analysera och följa trender på detaljnivå.

Med stöd för mobila klienter levererar Qlik data och analys direkt i mobiltelefonen eller på surfplattan så att användarna kan analysera och få svar på sina frågor även när de inte befinner sig på kontoret.

Försäljning-uppföljning

Försäljning är ett tacksamt område som oftast kommer igång snabbt när man börjar bygga en lösning då man har ofta ganska hyfsad kontroll på området sedan tidigare. Det är också inom försäljning man snabbt upptäcker hur mycket mervärde ett bra analysverktyg ger. Här beräknar man försäljning per kund, område och säljare samt vilka produkter säljer bäst alternativt köps oftast samtidigt. Kanske kan man för första gången analysera vilka av de bästa produkter som en av de största kunderna INTE köper och VARFÖR. Det är ofta från försäljning man plockar några nyckeltal till sin dashboard.

HR-uppföljning

Personalinformation är oftast den viktigaste delen i personaltäta organisationer. Bra beslutsunderlag från personaldata leder ofta till bättre och effektivare organisationer och att personalen mår bättre. Med Qlik har vi löst många informationsbehov inom personaldata.

Exempel på information vi dagligen jobbar med att ta fram:

  • Frånvaromönster
  • LAS-analys
  • Lönestatistik
  • Personalomsättning
  • Analys av sjukfrånvaro
  • Semestersaldo
  • Pensionsavgångar

Qlik-produkter

Användarroller

Det finns många olika roller som använder beslutstöd, här nedanför ser ni några exempel på vilka användarrollerna kan vara.

VD / Säljchef / Marknadschef / Produktionschef/ etc.

Ofta vill dessa grupper kunna erhålla en samlad bild på flera underavdelningar inom organisationen. Ofta har man lite tid till att få koll. Här behövs en bra portal som ger en samlad bild men som också inbjuder till att snabbt kunna dyka ner i data på rätt ställe.

Säljare

Mha bra information kan försäljning öka då varje säljare erhåller styrinformation vad som ska säljas för att nå dagens budget. Detta är ett exempel på säljstöd. Är säljprocessen lång kan det passa bättre att säljare guidas att klara av sin säljprocess på rätt sätt och i rätt tid.

Rektorer

Har ett brett ansvar där flera system är involverat. Ofta startar en rektor sin analys via sin portal med sina samlade nyckeltal.

Två kollegor, en man och en kvinna, sitter framför en dator och jobbar tillsammans vid skrivbordet

Controllers och ekonomer

Dessa grupper är stora användare av Qlik och sitter ofta i flera timmar per dag för att göra analyser på sin data. Här är Qlik Sense en bra produkt som förstärker självservice-möjligheterna vilket denna grupp gagnas av.

Strateger inom exempelvis offentlig sektor

Här finns intresse på nulägesanalyser men framförallt att kunna göra ”what-if-analyser”.

Kontakta oss

Qlear AB

Annedalsvägen 9B, 227 64 Lund
Org. nr: 556818 - 9053
Tel: +46 (0) 761 - 40 40 49
E-post: info@qlear.se

Qlear logo Se vår adress på Google Maps

Försäljning

Tel: +46 (0) 701 - 64 52 31
E-post: sales@qlear.se

Support

Tel: +46 (0) 46 - 13 80 20
E-post: support@qlear.se

Följ oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och ett kort meddelande så svarar vi så snart som möjligt.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.