Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2020

Qlear välkomnar Victoria Park

Victoria Park AB är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter i Sverige. Idag äger och förvaltar de över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och fortsätter att växa.

Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden genom hållbar förvaltning med fokus på upprustning och relationer. Det är viktigt för företaget att alla som bor hos Victoria Park inte bara trivs i sitt hem utan även i huset, med grannarna, på gården och i staden. De vill skapa stora värden för bolag, individ och samhälle – på lång sikt.

Victoria Park väljer nu att med Qlears hjälp få en skarp överblick av sin verksamhet. Efter att ha testat och utvärderat analysmöjligheterna i Qlik Sense® går de nu live med sina första, drygt 20, användare.

Till att börja med har Victoria Park valt att fokusera på en ekonomilösning där de på ett enkelt sätt kan analysera och jämföra budget med utfall i bolaget som helhet och mellan de olika resultatenheterna. Målgruppen för den första lösningen är ett antal controllers och verksamhetschefer.

Victoria Park har som målsättning att använda analys och Dashboard med hjälp av Qlik Sense i hela organisationen och tanken är att täcka in hela BI processen i förlängningen.

Både Victoria Park och Qlear ser fram mot ett spännande och utmanande samarbete.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.