Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2021

Perstorps kommun växlar upp - går från QlikView till Qlik Sense och integrerar med Stratsys

Perstorps kommun, i norra Skåne, har jobbat med beslutsstödet QlikView i 8 år. Sedan en tid tillbaka införskaffade Perstorps kommun Qlik Sense licenser samt Qlear MyInsight, en portal för att göra det snabbt och enkelt för en ansvarig att få koll på alla sina ansvarsområden. Qlik Sense är Qliks flaggskepp idag när det gäller kraftfulla analyser. Till saken hör också att Perstorps kommun för inte så länge sedan även införskaffade produkten Stratsys.

Nu infann sig intresset att skapa en chefslösning som skulle vara enkel och kraftfull att arbeta i mha Stratsys, Qlik Sense och Qlear MyInsight. Både Qlik Sense och Qlear MyInsight är två produkter som är byggda för att integreras med varandra men också för att kunna integreras in i Stratsys. Under en period har QlikView-applikationer gjorts om till Qlik Sense-applikationer och nyckeltal, som ska användas i Qlear MyInsight, har tagits fram. Lösningen innehåller flera källor och dessa källors nyckeltal kombineras inne i Qlear MyInsight - en samlad bild för chefen. Olika chefer får sina egna nyckeltalssidor som startsidor. Är det något chefen vill undersöka djupare är denna information i Qlik Sense ett klick bort för att kunna analyseras. Qlear MyInsight har därefter integrerats in i Stratsys vilket medför att en chef i ”samma” system kan erhålla möjligheten att göra analyser samt att skriva in kommentarer in i verksamhetssystemet Stratsys.

Perstorps kommun använder inte bara Qlears produkt MyInsight utan också Qlears lösning mot Kolada/KKIK. Kolada/KKIK-lösningen ger stora möjligheter att kunna analysera nyckeltal, andra kommuner, trender etc.

Sara Tallhoff på Qlear som har arbetat med Perstorps kommun beskriver projektet så här:

Vi har tagit fram en Ekonomi och Personalapp i Qlik Sense och sedan skapat upp MyInsight med en översiktssida och två underliggande sidor för respektive system. Ingången till systemen kommer att vara via Stratsys som sedan har MyInsight som ett menyval. Därifrån går man, vid behov vidare ner till Qlik Sense för djupare analys. Vi har också jobbat en hel del med nyckeltalsöverföring från Qlik Sense till Stratsys för att underlätta för användaren.

Vi har också anordnat utbildningar för att få en grundläggande kunskapsnivå och för att användarna ska känna sig trygga att arbeta i systemet. På utbildningarna har vi gått igenom såväl ingången via Stratsys, MyInsight och slutapplikationerna i Qlik Sense.

Du kan läsa mer om MyInsight här.

Perstorps kommun
Perstorp är Skånes till folkmängden minsta kommun. Här bor cirka 7300 invånare. Med detta följer möjligheterna till en hög livskvalitet i form av närhet mellan människor och närhet till all service. Kommunen gränsar till Hässleholm, Klippan och Örkelljunga kommuner.

Kontakta Roland Stålbrand för mer information:

Tel: 0701-64 52 32
E-post: Roland.stalbrand@qlear.se

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.