Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

8 maj 2024

Qlik och AI

AI är något som påverkar hela samhället och Qlik använder det för att förbättra både grundläggande och mer avancerad analys.

Slutanvändaren kan tex kommunicera med Qlik-applikationerna genom att skriva en fråga och få svar av Qlik. En användare kan exempelvis skriva frågan ”Vilka verksamheter har inte nått budget” och antingen få svaret i form av ett diagram eller i klartext.

AI och maskininlärning möjliggör också avancerad analys som att kunna se vilka faktorer som gör att det aktuella ansvaret inte nått budget, och även att kunna se vilka ansvar där risken är störst att man i framtiden inte kommer att nå budget.

Qliks AI-funktionalitet återfinns i:

  • Insight Advisor Chat
  • Insight Advisor Search
  • Natural Language Generation
  • Analysis Types
  • Advanced Analytics
  • AutoML
  • Data Science Integration
  • OpenAI Integration

Qlear kommer under sommaren att ta fram exempel på hur AI kan användas i era applikationer.

För mer information vänligen kontakta:

Roland Stålbrand (offentlig sektor)
+46 701 64 52 32

Kenneth Nörgaard (privat sektor)
+46 701 64 52 31

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.