Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2019

Laholms kommun väljer Qlik Sense® , Qlear MyInsight® och Qlear!

Vi på Qlear AB är mycket glada och stolta över att Laholms kommun har valt att gå vidare med Qlik Sense och Qlear MyInsight. Laholms kommun och Qlear kommer att starta införandet inom kort. Lösningen berör i ett initialt skede ca 110 personer. Man ämnar börja att skapa lösningar mot både ekonomisystemet och personalsystem. Användarna kommer att tillhöra alla förvaltningarna.

Laholm med anor från 1200-talet är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Havet och Lagan har i hundratals år lockat människor att bosätta sig där. Många fornminnen längs åns strandlinjer vittnar om detta.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 25 491 invånare. Av dem bor närmare 6 800 i Laholm. Det tidigare befolkningsmålet på 25 000 nåddes långt innan visionen. Nu är målet 30 000 invånare år 2040.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.