Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

8 juni 2020

Qlear släpper MyInsight V 2

Qlear Nyheter MyInsight

Den nya versionen av Qlear MyInsight® innehåller en rad nyheter och förbättringar. Befintliga kunder blir tack vare sin prenumeration automatiskt uppgraderade till den nya versionen, ingen installation behövs. MyInsight upptäcker själv att en ny version finns tillgänglig och går automatiskt över till den senaste versionen.

MyInsight har omarbetats och förbättrats. Centrala delar har optimerats vilket innebär att MyInsight både laddar och startar fortare än tidigare. Förbättringarna sänker även minnesåtgången lokalt hos användaren.

I Version 2 har stort fokus lagts på rollhantering som har förbättrats inom en rad områden. Det ökade stödet gör det bland annat enklare att individanpassa applikationer och vyer. Vyer kan anpassas till enskilda användare eller roller på ett bättre sätt än tidigare. Användare kan få vyer med sina egna nyckeltal och sina egna visualiseringar. Det har också blivit lättare att dela vyer mellan användare. Man har nu större möjligheter att ge användargrupper tillgång till en kombination av gemensamma vyer och individuellt anpassade.

På den grafiska sidan har flera förbättringar gjorts och bland annat har dragspelsmenyer införts. Dragspelsmenyer låter användare gruppera menyalternativ. Alternativen göms under knappar och kan expanderas vid behov. Dragspelsmenyer tar mindre plats på skärmen och tillåter många menyalternativ utan att förlora översikten. Avancerade applikationer med många vyer och alternativ är nu enklare att navigera med bättre översikt.

Vad är Qlear MyInsight?

Qlear AB har tagit fram en chefs-lösning för Qlik Sense-kunder som inbegriper en portal - MyInsight. Portalen gör det enklare för ansvariga att snabbt få koll på sitt ansvar som kanske innehåller flera system, stora applikationer eller flera applikationer. Det sparar tid och överblicken är en stor fördel. Portalen är en webb-produkt som är möjlig att integreras med andra produkter, exempelvis Qlik Sense, Stratsys etc. Produkten säljs som en tjänst. MyInsight samlar ihop önskade nyckeltal och presenterar dessa för rätt användare i en organisation. Informationen styrs av den som loggar in, dvs rätt information till rätt person. MyInsight fungerar som användarens startsida. Vill användaren analysera djupare i ett nyckeltal klickar man sig ner via nyckeltalsikonen och hamnar i rätt Qlik Sense-applikation på rätt flik. Enkelt och snabbt. 

Är du intresserad av att vet mera så kontakta oss på Qlear.

Roland Stålbrand 0701- 64 52 32, rsd@qlear.se

Kenneth Nörgaard 0701- 64 52 31, knd@qlear

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.