Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2019

Qlear levererar HR-enkätsystem till Landskrona stad

Qlear har levererat ett HR-enkätsystem till Landskrona stad. Systemet är tänkt att tas i drift under hösten och skall användas för medarbetarundersökningar.

Systemet är helt webbaserat för att kunna användas från olika enheter som mobiltelefoner, surfplattor eller datorer.

Användarna i systemet är chefer med personalansvar. De kan enkelt utföra medarbetarundersökningar genom att skicka ut frågeformulär till sin personal. Formulären kan man enkelt skapa själv, återanvända sina egna eller någon annans redan färdiga formulär. Enkelheten ger möjlighet att regelbundet göra små täta undersökningar för att kontinuerligt mäta temperaturen på arbetsplatsen.

En av de stora fördelarna med systemet är att Qlik-analys är en central del och är väl integrerad i systemet. Resultaten samlas in och analyseras automatiskt med hjälp av QlikView® eller Qlik Sense® .

Fördelar:

  • Enkel hantering
  • Automatisk analys
  • Anonyma deltagare
  • Godkända och etikprövade frågor

Enkelt att hantera

Systemet är uppbyggt kring en arbetsmodell där användarna själva kan sätta samman frågeformulär.

I ett grafiskt gränssnitt skapas formulär med stora möjligheter att själv skapa flikar och gruppera frågor som hör ihop. Formulären kan göras privata eller delas med andra.

Användare kan inte själv skapa frågor. Frågorna väljs istället ur ett frågebatteri uppdelat på en rad kategorier. Varje kategori innehåller en frågepalett som behandlar området.

Samtliga frågor granskas av kunden innan de införs i systemet för att säkerhetsställa att alla frågor är relevanta och följer kundens riktlinjer för etik och integritet.

Eftersom användare kan inte själv skapa nya frågor går det att säkerhetsställa att endast godkända och relevanta frågeställningar ställs till undersökningsdeltagaren.

Anonymitet

Anonymitet har varit en mycket viktig fråga under utvecklingsarbetet. Varje undersökning får en unik länk som är kopplad till undersökningen. Denna länk distribueras till samtliga deltagare vanligen via epost men andra distributionssätt är möjliga. Alla undersökningsdeltagare använder den gemensamma länken för att nå undersökningen. Deltagarna kan på detta sätt svara helt anonymt på formulären. Ingen information om vem som svarat sparas av systemet.

Stark analys – automatiskt!

Genom att kombinera insamlad data från undersökningar med organisationsstruktur går det att göra analyser över hela organisationen. Detta sker automatiskt och resultaten uppdateras så ofta som varje dag.

”I Landskronas fall körs analysen i QlikView men det går lika bra att integrera med Qlik Sense” säger Johan Wickström som leder utvecklingen hos Qlear.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.