Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 december 2019

Qlear levererar en Qlik Sense-lösning till Probi AB avseende konsolidering av koncernens affärssystem

Qlear och Probi påbörjade en Qlik implementering under våren 2019. En större applikation har tagits fram som idag används av ett 25-tal användare inom Probi. Koncernens affärssystem har konsoliderats och utmynnat i en fullmatad Qlik Sense®-applikation som ger en samlad bild över koncernens försäljning och prognoser.

Probi AB är ett svenskt bioteknikbolag med inriktning mot probiotika, en god bakterie som vanligtvis återfinns i människans tarmsystem. Några av de mest kända produktkoncepten som återfinns på den svenska marknaden är Probi Mage® och ProViva. Probi har en global verksamhet med huvudkontor i Lund, säljkontor i Singapore samt sälj- och tillverkningsenheter i USA.

Probis utmaning

Probi hade expanderat kraftigt de senaste åren genom bl a ett förvärv av ett amerikanskt bolag. I samband med detta fick bolaget en IT miljö som innehöll ett flertal affärssystem. Sammantaget innebar det att bolaget hade manuella rutiner för att sammanställa försäljningsrapporter, prognoser, marginalanalyser etc. Detta arbete gjordes huvudsakligen i Excel, vilket tog mycket tid i anspråk och gav sämre möjlighet att kunna analysera informationen.

Lösningen

Qlik Sense har installerats och Qlear har kopplat ihop de olika affärssystemen samt sidoinformation i Excel. Qlik Sense-applikationen innehåller en förstasida (dashboard) för att lättare och snabbare ta del av nuläget mot de nyckeltal som man jämför med. Behöver något analyseras djupare är det lätt att klicka på nyckeltalet och erhålla analyser ner på transaktionsnivå. Vidare innehåller applikationen försäljnings- och marginalinformation per produkt, säljare, land, region, affärsområde etc. Vidare finns det budget & prognossiffror i applikationen för att kunna erhålla bra kontroll på både nuläge och framtida siffror.

Henrik Lundkvist, CFO på Probi AB säger: ”Vi har nått en lösning där vi genom att öppna vår Qlik-applikation varje morgon kan se storleken på koncernens försäljning och orderingång men även se lönsamheten på affärerna. Lösningen ger oss även möjlighet att analysera informationen i detalj där vi enkelt kan fånga upp avvikelser. Qlear har i implementeringen av Qlik Sense på ett bra sätt hjälpt oss att nå en lösning som uppfyllde våra krav.”

Inom kort påbörjas en ny applikation som ska hjälpa koncernen med bättre analyser inom andra områden.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.