Välkommen till Qlear!

När du vill vara trygg med dina beslut!

Qlear hjälper er att få ut kunskap om er verksamhet till samtliga anställda. Vi tror på att kunskap når man genom att ha koll på sin data och mha av ett verktyg som alla förstår att använda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

6 mars 2020

Qlear MySurvey – ett enkätsystem med marknadsledande Qlik-analyser – per automatik!

Qlear har tagit fram en ny produkt – Qlear MySurvey.

I Qlear MySurvey skapar du enkelt din enkät och skickar ut till dina mottagare. De ger i sin tur svar via mobil eller PC. Svaren landar sedan per automatik i Qlik-analys utan att du behöver lägga tid på en sammanställning. Gör en ny enkät och använd samma frågor där svaren landar i samma Qlik-analys som i sin tur ger dig trender och avvikelser. Varför inte låta enkätsvaren landa i en portal tillsammans med andra analyser och du har en smart “chefens fönster” med senaste kvalitetssiffror.

  • Qlear MySurvey sparar tid – sammanställning sker per automatik
  • Skicka ut samma enkäter vid olika tidpunkter och erhåll smart trendanalys
  • Enkelt att arbeta i – skapa egna enkäter med dra & släpp-teknik. Välj ut frågor, skapa enkät och skicka ut
  • Tillgängliggör svaren – enkätsvaren landar i en Qlik-analysapplikation vilket ger smarta analyser som är enkla att följa upp
  • Qlear MySurvey säljs som en tjänst – 1 eller 3 års avtal

Exempel på uppföljning av:

  • Medarbetarenkät
  • Skol- och förskoleenkät
  • Omsorgsenkät
  • Kundenkät

Under vår kunddag har du möjlighet att få mer information av Qlear på plats eller delta i vårt fördjupningsseminarium ‘Hur mår din organisation? Qlear My Survey ger dig svaret’.

För mer information kontakta:

Roland Stålbrand, rsd@qlear.se, tel 0701-64 52 32
Kenneth Nörgaard, knd@qlear.se, tel 0701-64 52 31

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.