Välkommen till Qlear!

Nordens mest erfarna Qlikpartner!

Med 20 års erfarenhet av Qlik-lösningar både på offentlig sektor och privata sektor hjälper vi er att få ut kunskap om er verksamhet – till samtliga anställda.

Vill du spara tid i din organisation, ha bättre analyser, kunna erhålla en bild från olika datakällor, vill spara kostnader etc. - kontakta oss. Vi har säkert löst liknande exempel som det du söker.

Till senaste nyheterna

4 oktober 2019

Drar alla användare i organisationen nytta av det värde som Qliks beslutsstöd kan erbjuda? En bra utbildning är ofta det som fattas!

Produkterna QlikView® och Qlik Sense® innehåller många fina möjligheter som ni som kunder kan dra nytta av. I vissa fall ser vi dock att det kan fattas förståelse hos en del användare kring vilka möjligheter era Qlik-lösningar kan ge er. Exempelvis har det kanske tillkommit många nya möjligheter sedan man som kund köpte Qlik och som man inte är uppdaterad kring. I andra fall har det tillkommit nya användare som inte hunnit få adekvat utbildning. Kanske har man även behov av att ge expertanvändarna mer träning för att kunna utföra mer anpassningar själv.

Vi på Qlear har ett stort kunnande av Qliks produkter och olika kunders lösningar, vilket är något som ni som kund drar fördelar av när ni utbildas av oss. Låt oss på Qlear utbilda er på plats hos er!

Exempel:

Slutanvändarutbildning: 8-10 personer/grupp, 4 timmar, 1.400 kr/deltagare

Kontakta

Roland Stålbrand

E-post: rsd@qlear.se
Telefon: 070 - 164 52 32

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.